Burgerlijk Wetboek

Boek 1 : Pesonen: Titel IV. - Afwezigen

Wetsgeschiedenis

Wet van 9 mei 2007 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden

Wet van 10 mei 2007 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden

Beiden wetten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2007.

Met deze wetten werd het Burgerlijk Wetboek ingrijpend aangepast. Wettekst voordien.