Belgian inheritance tax
Wet van 9 mei 2007 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden

Hoofdstuk V. Wijzigingen van het Wetboek der Successierechten

Art. 49. Artikel 3 van het Wetboek der Successierechten wordt opgeheven.

Art. 50. Artikel 40, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, wordt vervangen als volgt :

« In geval van gerechtelijke verklaring van overlijden, begint de termijn te lopen, zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. »