Burgerlijk Wetboek
Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek III - Titel XII. - Kanscontracten

Hoofdstuk II. - Contract van lijfrente

Afdeling I. - Voorwaarden die voor de geldigheid van het contract vereist zijn
Art. 1968. - art. 1976

Afdeling  II. - Gevolgen van het contract tussen de contracterende partijen
Art. 1977 - 1983.