Lijfrente en uitdrukkelijk ontbindend beding

In de meeste overeenkomsten van lijftente wordt een uitdrukkelijk ontbindend beding overeengekomen. Daarmee wordt afgeweken van artikel 1978 BW.


Lijfrente 2007: topics - dialogen - clausules