Opzegbrief.be

aan: de heer en mevrouw Appels en Peer, te ...

Brussel, 15 juli 2007
Geachte heer en mevrouw,

Hierbij delen wij U mede dat wij de huurovereenkomst in datum van 5 april 2000 betreffende het eigendom gelegen te 1000 Brussel, Grote Markt 1 wensen op te zeggen.

De opzegtermijn van 3 maanden  gaat in op 1 september 2007 en om eindigen op 30 november 2007.

Met hoogachtende groeten,

(Getekend)

De heer Jan Janssens en mevrouw An Peeters.