opzegbrief

Een opzegbrief kan verzonden worden reeds lang voordat de opzegtermijn ingaat.

In het gerechtelijk wetboek is een regeling voorzien: art. 53 Ger.W.