Belgisch Burgerlijk Wetboek

Law : civil : code
Het Belgisch Burgerlijk Wetboek

BOEK I. - PERSONEN

TITEL I. - GENOT EN VERLIES VAN DE BURGERLIJKE RECHTEN. TITEL II. - AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND. TITEL III. - WOONPLAATS. TITEL IV. - AFWEZIGEN. TITEL V. - HET HUWELIJK. TITEL VI. - ECHTSCHEIDING. TITEL VII. - AFSTAMMING. TITEL VIII. - ADOPTIE. TITEL IX. - OUDERLIJK GEZAG. TITEL X. - MINDERJARIGHEID, VOOGDIJ EN ONTVOOGDING. TITEL XI. - MEERDERJARIGHEID, VOORLOPIG BEWIND, ONBEKWAAMVERKLARINGEN EN BIJSTAND VAN EEN GERECHTELIJK RAADSMAN.

BOEK II. - GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM.

TITEL I. - ONDERSCHEIDING VAN DE GOEDEREN. TITEL II. - EIGENDOM. TITEL III. - VRUCHTGEBRUIK, GEBRUIK EN BEWONING. TITEL IV. - ERFDIENSTBAARHEDEN OF GRONDLASTEN.

BOEK III. - OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT.

TITEL I. - ERFENISSEN. TITEL II. - SCHENKINGEN ONDER DE LEVENDEN EN TESTAMENTEN. TITEL III. - CONTRACTEN OF VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN. TITEL IV. - VERBINTENISSEN BUITEN OVEREENKOMST. TITEL V. - HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS. TITEL VI. - KOOP. TITEL VII. - RUIL. TITEL VIII. - HUUR. TITEL X. - LENING TITEL XI. - BEWAARGEVING EN SEKWESTER TITEL XII. - KANSCONTRACTEN. TITEL XIII. - LASTGEVING TITEL XIV. - BORGTOCHT. TITEL XV. - DADING. TITEL XVII. - INPANDGEVING TITEL XVIII - VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. TITEL XX. - VERJARING 

2747.com / law /

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht