Boek III. - Op welke wijze eigendom verkregen wordt

Algemene bepalingen

Titel I. - Erfenissen

Titel II. - Schenkingen onder de levenden en testamenten

Titel III. - Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen

Titel IV. - Verbintenissen buiten overeenkomst

Titel IVbis. - Vergoeding van de schade door abnormalen veroorzaakt

Titel V. - Huwelijksvermogensstelsels

Titel Vbis. - Wettelijke samenwoning

Titel VI. - Koop

Titel VII. - Ruil

Titel VIII. - Huur

Titel IX. - Vennootschappen

Titel X. - Lening

Titel XI. - Bewaargeving en sekwester

Titel XII.- Kanscontracten

Titel XIII - Lastgeving

Titel XIV. - Borgtocht

Titel XV. - Dading

Titel XVII. - Inpandgeving

Titel XIX. - Voorrechten en hypotheken

Titel XX. - Verjaring