Burgerlijk Wetboek
Law : civil : code

Boek I. - Genot en verlies van burgerlijke rechten - akten van de burgerlijke stand - woonplaats - afwezigenhuwelijk - echtscheiding - afstamming - adoptie - ouderlijk gezag - minderjarigheid, voogdij en ontvoogding - meerderjarigheid - voorlopig bewind - onbekwaamverklaring en bijstand van een gerechtelijk raadsman

Boek II. - Onderscheid van de goederen - Eigendom - Vruchtgebruik, gebruik en bewoning - Erfdienstbaarheden of grondlasten

Boek III. - Erfenissen - Schenkingen onder levenden en testamenten - Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen - Verbintenissen buiten overeenkomst - Huwelijksvermogensstelsels - Wettelijke samenwoning - Koop - Ruil - Huur - Vennootschappen - Lening - Bewaargeving en sekwester - Kanscontracten - Lastgeving - Borgtocht - Dading - Inpandgeving - Voorrechten en hypotheken - Verjaring

En Francais
eXTReMe Tracker