Burgerlijk Wetboek

Inleidende titel - Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen

Art. 2. De wet beschikt alleen voor het toekomende; zij heeft geen terugwerkende kracht.

Art. 6. Aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen, kan door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan.

Wetsgeschiedenis