Burgerlijk Wetboek

Inleidende titel - Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen

 Artikel 1. (Opgeheven) <W 15-12-1949, art. 29>

  Art. 2. De wet beschikt alleen voor het toekomende; zij heeft geen terugwerkende kracht.

  Art. 3. (Opgeheven) <W 2004-07-16/31, art. 139, 020; Inwerkingtreding : 01-10-2004>

  Art. 4. (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 2>

  Art. 5. (Opgeheven) <W 10-10-1967, art. 2>

  Art. 6. Aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen, kan door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk worden gedaan.