Burgerlijk Wetboek
Inleidende titel - Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

 (En Français) Boek I. - Personen

Titel I : Genot en verlies van burgerlijke rechten

Titel II : Akten van de burgerkijke stand

Titel III : Woonplaats - Titel IV : Afwezigen

Titel V : Het huwelijk - Titel VI : Echtscheiding

Titel VII :  Afstamming - Titel VIII : Adoptie - Titel IX : Ouderlijk gezag

Titel X : Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding

Titel XI :  Meerderjarigheid - voorlopig bewind - onbekwaamverklaring en bijstand van een gerechtelijk raadsman