Burgerlijk Wetboek
Boek I :  Personen

Titel XI. - Meerderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaringen en bijstand van een gerechtelijk raadsman

Hoofdstuk I. - Meerderjarigheid
Art. 488

Hoofdstuk Ibis. - Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige
Art. 488bis

Hoofdstuk II. - Onbekwaamverklaring
Art. 489-512

Hoofdstuk III. - Bijstand van een gerechtelijk raadsman
Art. 513-515