Belgisch Burgerlijk Wetboek

BOEK I PERSONEN

Akten van de burgerlijke stand, Woonplaats, Afwezigen, Huwelijk, Echtscheiding, Afstamming, Adoptie, Ouderlijk gezag, Minderjarigheid, Meerderjarigheid, Voorlopig bewind, Onbekwaamverklaring

BOEK II GOEDEREN EN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN VAN DE EIGENDOM

Onroerende goederen, Roerende goederen, Eigendom, Vruchtgebruik, gebruik, bewoning, erfdienstbaarheden

BOEK III OP WELKE WIJZE EIGENDOM VERKREGEN WORDT

Erfenissen, Schenkingen onder de levenden en testamenten, Contracten of verbintenissen uit overeenkomsten in het algemeen, Verbintenissen buiten overeenkomst, Huwelijksvermogensstelsels, wettelijke samenwoning, Koop, Ruil, Huur, Lening, Bewaargeving en sekwester, Kanscontracten, Lastgeving, Borgtocht, Dading, Inpandgeving, Voorrechten en hypotheken, Verjaring.

 

2747.com / law / civil / code

contact

Burgerlijk recht

Wetboek van Internationaal privaatrecht

Gerechtelijk Wetboek

Wetboek van Vennootschappen

Wetboek van Koophandel

Strafwetboek

De Code Napoleon van 1804 vormt de basis van het Belgisch Burgerlijk Recht. Het wetboek werd sinds 1804 ontelbare keren gewijzigd, en nog talrijkere wetten en verdragen vullen het aan.