privaatrecht

Procesrecht (Gerechtelijk privaatrecht)

- Bevoegdheid
- Beslagrecht
Belgisch Gerechtelijk Wetboek


Notarieel gerechtelijk privaatrecht: 1994