schuldeiser
Een schuldeiser kan een zekerheid wensen. De vestiging en overdracht van sommige zekerheden wordt belast met een registratierecht.

Iedereen staat met zijn volledig vermogen in voor zijn schulden. De schuldeiser kan zich verhalen op het vermogen van zijn schuldenaar volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. Het vermogen van een rechtspersoon kan afgescheiden zijn van dat van natuurlijke personen.


Indien de schuldenaar een onroerend goed heeft, kan de schuldeiser dat goed laten verkopen.
Wetgeving:
Belgisch Gerechtelijk Wetboek - Deel V : Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling:  Titel III. Gedwongen tenuitvoerlegging
Hoofdstuk. - Uitvoerend beslag op onroerend goed

Hypotheekwet: art. 7 Hyp. W