Burgerlijk Wetboek

 Titel XI. - Bewaargeving en sekwester

Hoofdstuk I. - Bewaargeving in het algemeen en verschillende soorten van bewaargeving

  Art. 1915. Bewaargeving in het algemeen is een handeling waarbij men de zaak van een ander aanneemt, onder verplichting om die te bewaren en in natura terug te geven.

  Art. 1916. Er zijn twee soorten van bewaargeving : de eigenlijke bewaargeving en het sekwester.

  Hoofdstuk II. - Eigenlijke bewaargeving

  Hoofdstuk III. - Sekwester