Burgerlijk Wetboek
 Titel XI. - Bewaargeving en sekwester

Hoofdstuk II. - Eigenlijke bewaargeving

Afdeling I. - Aard en wezen van het contract van bewaargeving

Afdeling II. - Vrijwillige bewaargeving

Afdeling III. - Verplichtingen van de bewaarnemer

Afdeling IV. - Verplichtingen van de bewaargever

Afdeling V. - Bewaargeving uit noodzaak.