Burgerlijk Wetboek
Titel XI. - Bewaargeving en sekwester - Hoofdstuk II. - Eigenlijke bewaargeving

Afdeling I. - Aard en wezen van het contract van bewaargeving


  Art. 1917. De eigenlijke bewaargeving is essentieel een contract om niet.

  Art. 1918. Zij kan slechts roerende goederen tot voorwerp hebben.

  Art. 1919. Zij is niet voltrokken dan door de werkelijke of de fictieve overgave van de in bewaring gegeven zaak.
  Fictieve overgave is voldoende, wanneer de bewaarnemer reeds uit enigen anderen hoofde in het bezit is van de zaak die men hem op grond van de bewaargeving laat behouden.

  Art. 1920. Bewaargeving geschiedt vrijwillig of uit noodzaak.

Art. 1921.