Burgerlijk Wetboek
Titel XI. - Bewaargeving en sekwester - Hoofdstuk II. - Eigenlijke bewaargeving

Afdeling IV. - Verplichtingen van de bewaargever

Art. 1947. De bewaargever is verplicht aan de bewaarnemer de kosten te vergoeden die deze voor het behoud van de in bewaring gegeven zaak gemaakt heeft, en hem schadeloos te stellen voor alle verliezen die de bewaargeving hem mocht hebben veroorzaakt.

Art. 1948. De bewaarnemer kan de in bewaring gegeven zaak terughouden tot de gehele voldoening van hetgeen hem wegens de bewaargeving verschuldigd is.Art. 1949.