Burgerlijk Wetboek
 Titel XI. - Bewaargeving en sekwester

Hoofdstuk III. - Sekwester

Afdeling I. - Verschillende soorten van sekwester

Art. 1955. Men onderscheidt het bij overeenkomst bedongen sekwester en het gerechtelijk sekwester.

Afdeling II. - Bij overeenkomst bedongen sekwester

Afdeling III. - Gerechtelijk sekwester of gerechtelijk bewaargeving