Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek I. - Personen

Titel III : Woonplaats

...
Art. 108 :  De niet-ontvoogde minderjarige heeft zijn woonplaats in de gezamenlijke verblijfplaats van zijn ouders of, indien die niet samenleven, in de verblijfplaats van één van beiden.
...

Commentaar

Anno 2006 zal men in een regelingsakte inzake echtscheiding bij onderlinge toestemming opnemen bij welke van de ouders een minderjarig kind zijn wettelijke woonplaats zal hebben.

Examenvraag