Boek 3 : Titel XIV. - Borgtocht

Hoofdstuk I. - Aard en omvang van de borgtocht

Artikel 2011 BW  :  Hij die zich voor een verbintenis borg stelt, verplicht zich jegens de schuldeiser, aan die verbintenis te voldoen, indien de schuldenaar niet zelf daaraan voldoet.


Het opstellen van notariele akten