Boek 3 : Titel XIV. - Borgtocht - Hoofdstuk II. - Gevolgen van borgtocht

Afdeling I. - Gevolgen van borgtocht tussen de schuldeiser en de borg

Art. 2021. De borg is jegens de schuldeiser niet tot betaling gehouden dan bij gebreke van de schuldenaar, wiens goederen vooraf moeten worden uitgewonnen, tenzij de borg afstand heeft gedaan van het voorrecht van uitwinning, of tenzij hij zich hoofdelijk met de schuldenaar heeft verbonden; in welk geval de gevolgen van zijn verbintenis worden geregeld naar de beginselen die ten opzichte van hoofdelijke schulden zijn vastgesteld.

Het voorrecht van uitwinning