Boek 3 : Titel XIV. - Borgtocht - Hoofdstuk II. - Gevolgen van borgtocht

Afdeling III. - Gevolgen van borgtoch tussen de borgen onderling


  Art. 2033. Wanneer verscheidene personen zich hebben borg gesteld voor dezelfde schuldenaar en voor dezelfde schuld, heeft de borg die de schuld voldaan heeft, verhaal op de overige borgen, ieder voor zijn aandeel;
  Doch dit verhaal heeft alleen plaats, wanneer de borg betaald heeft in een van de gevallen in het vorige artikel vermeld.

Verhouding tussen medeborgen

Art. 2034.