Beginselen van Belgisch Privaatrecht: Zekerheidsrechten

Persoonlijke zekerheidsrechten

Borgtocht

Garantie

Bankgarantie 'op eerste verzoek'

Aval

Solidariteit

Patronaatsverklaringen