Persoonlijke zekerheidsrechten : Borgtocht
Algemeen Ontstaan
Bewijs Bestaanvoorwaarden
Burgerlijke of commerciele aard Hoofdelijke borgtocht
Gevolgen van borgtocht Borgtocht en insolventieprocedures
Einde van de borgtocht Wettelijke en gerechtelijke borgtocht
De zakelijke borg

Het opstellen van contracten: Borgtocht