Boek 3 : Titel XIV. - Borgtocht

Hoofdstuk V. - Kosteloze borgtocht

Art. 2043quater anno 2007

Op de borgtocht bedoeld in artikel 2043bis zijn, met uitzondering van de artiklen 2014, eerste lid, 2018 en 2019, de hoofdstukken I tot IV van toepassing, tenzij als de regels die zij bevatten onverenigbaar zijn met de bepalingen van dit hoofdstuk.