Handboek van Burgerlijk Recht

III. Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften (1958)

Huwelijksstelsels


Erfrecht


Giften : Giften in het algemeen - Schenkingen - Legaten - Voorbehouden en beschikbare delen - Bijzondere soorten giften


2747.com / law / Burgerlijk recht

contact

Publiekrecht Vennootschapsrecht

Andere delen van het Handboek van Burgerlijk Recht:

I. Inleiding - Personenrecht - Zakenrecht - Overschrijving - Verjaring

II. Verbintenissen - Bewijsleer - Contracten - Zekerheden