schenking
Handboek van Burgerlijk recht (1958): Schenkingen:
Hoofdstuk I : De eigenlijke schenking - Hoofdstuk II : Bijzondere soorten schenking

Het schenkingscontract

Vormvoorschriften

Nietigheid

Onherroepelijkheid der schenking

Gevolgen der schenking

Herroeping der schenking