schenking
Handboek van Burgerlijk recht (1958): Schenkingen:
Hoofdstuk I : De eigenlijke schenking - Hoofdstuk II : Bijzondere soorten schenking

Het schenkingscontract

Een schenking heeft geen enkel gevolg, zolang de begiftigde ze niet uitdrukkelijk aanvaardt (art. 932 BW).

Niets belet een tot beschikken bekwame eigenaar om zich door een lasthebber te laten vertegenwoordigen.

Het komt voor dat de begiftigde in een latere akte de schenking aanvaardt. De notaris moet de begiftigde in dat geval wijzen op de verplichting tot betekening aan de schenker van de aanvaarding volgens art. 932 BW.