schenking
Handboek van Burgerlijk recht (1958): Schenkingen:
Hoofdstuk I : De eigenlijke schenking - Hoofdstuk II : Bijzondere soorten schenking:

Onrechtstreekse schenking

Vermomde schenking

Handgift

Belaste schenking

Schenking tot bevordering van huwelijk: door een derde of tussen aanstaande echtgenoten

Schenking tussen echtgenoten

Verscheidene handelingen

Handelingen, die geen schenkingen uitmaken