Law : civil : international
Burgerlijk Wetboek

Inleidende titel - Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen

Art. 3. (Opgeheven) Met de invoering van het Belgische Wetboek van internationaal privaatrecht in 2004 werd artikel 3 in het Burgerlijk Wetboek opgeheven. Voordien was de wettekst van artikel 3 BW als volgt:

De wetten van politie en veiligheid verbinden allen die binnen het grondgebied wonen.

Onroerende goederen, ook die welke in het bezit zijn van vreemdelingen, worden beheerst door de Belgische wet.

De wetten betreffende de staat en bekwaamheid van de personen zijn toepasselijk op de Belgen, ook wanneer zij in het buitenland verblijven.