Burgerlijk Recht

Personen- en familierecht: de familie, onbekwamen, huwelijk, echtscheiding, afstamming

Zakenrecht: eigendom, zakelijke genotsrechten, zekerheden

Verjaring:

Verbintenissen: bronnen, gevolgen, overdracht, tenietgaan

Bewijsleer: authentieke akte, onderhandse akte, getuigen, vermoedens

Gebruikelijke contracten: verkoop, ruil, huur, lening, vennootschap, bewaargeving, kanscontracten (lijfrente), lastgeving, dading

Zekerheden: persoonlijke zekerheden (borgtocht), zakelijke zekerheden (pand, hypotheek)

Huwelijksstelsels: het wettelijk stelsel, het huwelijkscontract

Erfrecht: erfgerechtigdheid, hoe de nalatenschap verkregen wordt, vereffening der nalatenschap

Giften: schenkingen, legaten, voorbehouden en beschikbare delen

 

2747.com / law / civil / law

contact

Publiek recht

Familiaal vermogensrecht

Internationaal privaatrecht

Notarieel recht

Gerechtelijk recht

Handelsrecht

Burgerlijk Wetboek

Fiscaal recht

Vennootschapsrecht

Ruimtelijke Ordening

Strafrecht

Economisch recht