Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek III. Titel XX. - Verjaring


Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Hoofdstuk II. - Bezit

Hoofdstuk III. - Oorzaken die de verjaring verhinderen

Hoofdstuk IV. - Oorzaken die de verjaring stuiten of schorsen

Hoofdstuk V. - Tijd die voor de verjaring vereist is