Belgisch Burgerlijk Wetboek


Boek III. Titel XX. - Verjaring : Hoofdstuk IV. - Oorzaken die de verjaring stuiten of schorsen


Afdeling I. - Oorzaken die de verjaring stuiten
Art. 2242.


Afdeling II. - Oorzaken die de loop van de verjaring schorsen
Art. 2251