Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek III. Titel XX. - Verjaring  

Hoofdstuk V. - Tijd die voor de verjaring vereist is

Afdeling I. - Algemene bepalingen

  Art. 2260. De verjaring wordt gerekend bij dagen, niet bij uren.

  Art. 2261. Zij is verkregen, wanneer de laatste dag van de vereiste tijd verlopen is.

Afdeling II. - Algemene termijnen van verjaring

Afdeling III. - Tienjarige en twintigjarige verjaring

Afdeling IV. - Enige bijzondere verjaringen