Belgisch Burgerlijk Wetboek

Boek III. Titel XX. - Verjaring  - Hoofdstuk V. - Tijd die voor de verjaring vereist is

Afdeling IV. - Enige bijzondere verjaringen

...

  Art. 2273. De rechtsvordering van de verhuurders tot betaling van het bedrag dat volgt uit de aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud verjaart door verloop van een jaar.
  De rechtsvordering van de huurders tot teruggave van het te veel betaalde verjaart door verloop van een jaar vanaf de verzending van het verzoek bepaald bij artikel 1728quater.

Wetsgeschiedenis

Rechtspraak:

Hof van Cassatie 3 december 1999

Rechtsleer:

Handboek algemeen huurrecht