Burgerlijk Wetboek

 Titel X. - Lening

  Art. 1874. Er zijn twee soorten van lening :
  De lening van zaken die niet teniet gaan door het gebruik dat men ervan maakt,
  En de lening van zaken die teniet gaan door het gebruik dat men ervan maakt.
  De eerste soort heet bruiklening of commodaat.
  De tweede heet verbruiklening of eenvoudige lening.

Hoofdstuk I. - Bruikleen of commodaat

Hoofdstuk II. - Verbruiklening of eenvoudige lening

Hoofdstuk III. - Lening op interest