De lening

Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel X (2006): bruikleen, verbruikleen en lening op interest

 

2747.com / law / civil / loan

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht