meerderheid
Vennootschap - Mede-eigendom - Staat

Bij samenwerking volgens democratische principes volgt de groep de beslissing van de meerderheid.