Vennootschap - Mede-eigendom - Staat

In alle Belgische vennootschapsvormen, met uitzondering van de bvba, wordt anno 2007 vereist dat er minstens twee vennoten zijn gedurende het bestaan van de vennootschap.

In een naamloze vennootschap kunnen de statuten slechts gewijzigd worden bij 3/4de meerderheid (art. 558 W.Venn.) Maar om het doel te wijzigen is er een 4/5de meerderheid nodig.

Oproeping tot de algemene vergadering in een nv (art. 533 W. Venn.)

Nietigheid van de besluiten van de algemene vergadering (art. 64 W. Venn.)