Vennootschap - Mede-eigendom - Staat

De meerderheid stemt de wetten.