Handboek van Burgerlijk Recht

Lastgeving

Plichten van de lasthebber
Het mandaat uitvoeren: art. 1991, 1992 en 1994 BW

Rekening afleggen: art. 1993 en 1996 BW

Plichten van de lastgever
Betalen van het beloofde loon: art. 1999 BW 

De lasthebber schadeloos stellen voor zijn onkosten: art. 1999 BW en 2001 BW

Werking van het mandaat jegens derden

Wanneer de lasthebber binnen de perken van zijn volmacht handelt, is het alsof de derde rechtstreeks met de lastgever contracteert.

Wanneer de lasthebber buiten de perken van zijn volmacht handelt, is de lastgever niet gebonden (art. 1998 lid 2 BW). Maar de lasthebber staat jegens derden in voor de omvang van zijn mandaat en ontsnapt slechts aan vrijwaring van de derden indien hen voldoende heeft ingelicht over zijn mandaat (art. 1997 BW).