Lastgeving anno 1997

Totstandkoming van de lastgevingsovereenkomst

Verplichtingen van lasthebber en lastgever

Vertegenwoordiging
Omvang van het mandaat - Handelen in naam van de lastgever - Handelen in eigen naam

Beeindiging van het mandaat

Lastgeving in het vennootschapsrecht