Volmacht

Bijzondere overeenkomsten in 2003: lastgeving

Definitie - bewijs - omvangvertegenwoordigingsbevoegdheid - rekenschap - bezoldiging - einde

Artikel 1993 BW