Volmacht

Bijzondere overeenkomsten in 2003: lastgeving

Definitie - bewijs - omvangvertegenwoordigingsbevoegdheid - rekenschap - bezoldiging - einde

In principe is de lastgeving een overeenkomst die de lasthebber afsluit als een vriendendienst voor de lastgever.

Artikel 1986 BW

Het is toegelaten om een bezoldiging overeen te komen.

In sommige gevallen kan de rechter een overdreven overeengekomen bezoldiging voor bepaalde diensten (inzake lastgeving) herleiden tot een normale verhouding.
Cassatie 14 oktober 2002