Volmacht

Bijzondere overeenkomsten in 2003: lastgeving

Definitie - bewijs - omvang - vertegenwoordigingsbevoegdheid - rekenschap - bezoldiging - einde

Artikel 2003 BW