Volmacht

Bijzondere overeenkomsten in 2003: lastgeving

Definitie - bewijs - omvang - vertegenwoordigingsbevoegdheid - rekenschap - bezoldiging - einde

Artikel 1984, lid 1 BW geeft de wettelijke definitie van lastgeving weer.

De rechtsleer heeft zijn eigen definities, zoals:

Lastgeving is de overeenkomst waarbij een persoon belast wordt voor een ander een rechtshandeling te stellen, en deze dit aanvaardt.