Volmacht

Bijzondere overeenkomsten in 2003: lastgeving

Definitie - bewijs - omvang - vertegenwoordigingsbevoegdheid - rekenschap - bezoldiging - einde

Lastgeving is een consentueel contract.

Artikel 1985 BW

Het bestaan van een lastgeving wordt normaal niet vermoed.
Een advocaat wordt wettelijk vermoed een volmacht van zijn klant te hebben ingevolge artikel 440 Ger.W.

De derde mede-contractant kan zich geen schriftelijk bewijs van een lastgeving verschaffen. Hij is immers geen partij bij de lastgevingsovereenkomst. De derde mede-contractant kan het bestaan en de omvang van een lastgeving bewijzen met alle middelen van recht, ongeacht het bedrag (2002).